Telif Hakları

Bu belgenin telif hakları Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.

Sorumluluk Reddi

Bu kullanım kılavuzu üretici tarafından sağlanan mevcut bilgilerle oluşturulmuştur. Turkcell gerektiğinde ürün özelliklerini geliştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzu herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için resmi internet sitemizi ziyaret ediniz.

Teknik Destek

Teknik yardım ve destek konularıyla ilgili olarak https://turkcell.com.tr/servisler/kopilot internet adresinden bilgi alınız.

Temel Tanımlar

Cihaz Aracınızın OBD portuna takacağınız Turkcell Kopilot Servisi cihazı olarak tanımlanmıştır.
Araç Cihazın takılı bulunduğu araç şeklinde tanımlanmıştır.
Kullanıcı Turkcell Kopilot Servisi müşterisi olarak tanımlanmıştır
Mobil Uygulama Android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlara yüklenen Kopilot uygulaması
Sensör Algılayıcı ve veri toplayıcı bileşen
GPS/AGPS Global Pozisyonlama Sistemi / Yardımlı-Global Pozisyonlama Sistemi
OBDII Araç Servis Bağlantı Yuvası (On Board Diagnostic)
LNA Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici (Low Noise Amplifier)
SNR Sinyal-Gürültü Oranı (Signal-Noise Ratio)
CDN Content Delivery Network / İçerik Dağıtım Ağı
SMS Short Message Service / Kısa Mesaj Servisi
Enterferans İletilmek isteten bilginin yanı sıra farklı bilgilerin de alıcıya ulaşması hali

Bakım ve Onarım

Cihaz içerisinde bakım veya onarım gerektiren herhangi bir parça bulunmamaktadır. Lütfen cihazınızı açmayınız. Herhangi bir çalışma bozukluğu tespit edilmesi halinde sorun giderme adımlarını izleyiniz ve tanımlanmış servis noktaları ile iletişime geçiniz.

Araç içerisindeki diğer alıcı/vericilerle olan uzaklık cihazınızın, bazı işlevlerinin düzgün çalışmamasına ve alınan verilerde sapmalara sebep olabilir.
Cihazın araca montajı kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde yapılmalıdır. Üretici firma yanlış uygulanan operasyonlar sonucu oluşabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Kablosuz veri aktarıcıların kullanımına izin verilmeyen bölgelerde cihazınızı kullanmayınız.

Cihaz Görünümü

Sinyal Göstergesi Durumu

Cihaz Durumu Lamba Durumu
Güç Lambası Cihaz kendi bataryasını kullanıyor Yeşil yanıp sönüyor
Cihaz uyku durumunda veya kapalı Işık yanmıyor
Cihaz gücünü araçtan alıyor Yeşil yanıyor
Sinyal Lambası Cihaz açık, GSM sinyali yok Kırmızı yanıyor
GSM sinyali mevcut, veri akışı yok Yeşil yanıyor
GSM sinyali mevcut, veri akışı var Yeşil yanıp sönüyor

Kutu İçeriği

No Ürün Adet
1 Kopilot OBDII Cihazı 1
2 Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1
3 Garanti Belgesi 1
4 SIM Kart Yuvası Açma İğnesi 1

Ürün Güvenlik Bilgileri

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini okuyun. Uyarılara uymanız, kendinizin ve başkalarının yaralanmasının ve cihazınıza bir zarar gelmesinin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Genel Güvenlik

Bu cihazı kullanmadan önce Güvenlik Bilgilerini okuyun. Güvenlik uyarılarına uymamanız ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.
Kalp pilleri ve diğer elektronik tıbbi cihazlardan uzak tutun.
Tesislerinde Kablosuz cihazların kullanımına ilişkin olarak ilgili tüm tıbbi tesisler tarafından verilen talimatlara uyun.
Patlayıcı ortamlarda cihazı kapatın.
Sıvı ile temasından kaçının, cihazınızı kuru tutun.
Cihazı veya pilini ateşe atarak imha etmeyin.
Aşırı sıcaklıklardan kaçının.
Cihazı sökmeye çalışmayın.
Acil durum haberleşmelerinde bu cihaza bel bağlamayın.
Yalnızca onaylı aksesuarları kullanın.
Bu cihaz, küçük çocuklar tarafından kullanılmaya uygun değildir. Eğer bir çocuğun cihazı kullanmasına izin verecekseniz çocuğun sıkı bir şekilde gözetim altında tutulduğundan emin olun. Bu cihazda boğulma tehlikesi teşkil eden küçük parçalar mevcuttur.
Micro-SIM kartınızı gerekli olmadığı durumlarda çıkarmayın. Micro-SIM kart kolayca kaybolabilir veya statik elektrik nedeniyle zarar görebilir.

Dikkat Dağılması

Araç sürerken

Aracınızın kontrolünü her an uygun bir şekilde sağlamalısınız. Tüm dikkatinizi araba kullanmaya verin. Yerel trafik güvenliği dokümantasyonunda verilen önerilerin tamamına uyun. Lütfen yerel kanunların ve/veya yönetmeliklerin araba kullanımı sırasında kablosuz cihazların kullanımını kısıtlayıp kısıtlamadığını kontrol edin.

Cihazla aynı bölmede yanıcı veya patlayıcı maddeler depolamayın veya taşımayın.

ABS fren sistemleri, hız kontrol ve yakıt enjeksiyon sistemleri gibi araç içi elektronik sistemler normalde telsiz yayınlarından etkilenmez. Bu ekipmanların imalatçısı telsiz yayınlarından yeterince korunması tavsiyesini verebilir. Cihazınızın telsiz vericisinin sebep olabileceği gizli sorunlar olabileceğinden şüpheleniyorsanız bayinize danışın ve kalifiye bir teknisyen tarafından cihazınız kontrol edilene ve tüm sorunlar giderilene kadar cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanırken

Cihazın aracınıza montajı sonrası araç kullanımınızın fiziksel olarak etkilendiğini düşünüyorsanız bayinize danışın, sürüş güvenliğinizin etkilenmediğine emin olana kadar cihazı kullanmayınız.

Genel Talimatlar

Bazı elektronik cihazlar elektromanyetik enterferansa neden olabilmektedir. Elektromanyetik enterferansı önlemek için cihazınızı TV setinden, radyodan ve diğer elektronik ekipmanlardan uzak tutun.

 • Bu cihaz, işitme cihazı veya kalp pili gibi tıbbi cihazlarla enterferans yapabilir. Bu cihazı kullanmadan önce bir hekime veya tıbbi cihaz imalatçısına danışın
 • Cihazınızı, patlayıcı gazlar veya patlayıcı ürünlerin işlendiği petrol terminalleri veya kimyasal fabrikalar gibi tehlikeli ortamlarda kullanmayın.
 • Yangın, patlama veya diğer tehlikelere neden olabilecek onaylanmamış ya da uyumsuz güç adaptörü kullanmayın.
 • Lütfen orijinal aksesuarlar veya ZTE tarafından yetkilendirilen aksesuarları kullanın. Yetkisiz aksesuarlar cihazın performansını etkileyebilir, cihaza zarar verebilir veya sizin için tehlike oluşturabilir.
 • Bu cihazı sökmeye çalışmayın. İçindeki parçalar kullanıcı tarafından servis edilmeye uygun değildir.
 • Cihazın veya aksesuarlarının asla bir sıvı ve nemle temas etmesine izin vermeyin. Cihazı herhangi bir sıvının içerisine batırmayın.
 • Cihazın üstüne herhangi bir nesne koymayın. Bu, cihazın fazla ısınmasına neden olabilir.
 • Cihaz, havalandırmalı bir ortamda kullanılmalıdır.
 • Cihazı doğrudan güneş ışığına veya sıcak alanlara maruz bırakmayın. Yüksek sıcaklık, elektronik cihazların ömürlerini kısaltabilir.
 • Cihazı -20°C ~ +70°C sıcaklık aralığında kullanın ve -40°C ~ +85°C sıcak aralığında muhafaza edin. Nem aralığı ise %5~%90’dır. Cihazın yukarıda bahsedilen sıcaklık aralıklarında kullanılmaması veya muhafaza edilmemesi, cihazın ömrünün kısalmasına veya başka türlü hasarlara neden olabilir.
 • Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
 • Cihazı temizlemek için anti-statik bir bez kullanın. Kimyasal veya aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayın, bunlar plastik kılıfa zarar verebilir.
 • Cihazı bilgisayar diskleri, kredi kartları, seyahat kartları veya diğer manyetik ortamların yanına koymayın. Disklerin veya kartların içindeki bilgiler cihazdan etkilenebilir.
 • Cihazı boyamayın.
 • Cihazı düşürmeyin, fırlatmayın veya ona sert bir şekilde muamele etmeyin.
 • Geri dönüşüm seçeneğini unutmayınız: bu cihazla birlikte gönderilen karton ambalaj geri dönüşüm için idealdir.
 • Cihazı sökmeyin veya içini açmayın, çarpmayın, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin veya parçalamayın.
 • Cihazı düşürmekten kaçın. Eğer cihaz özellikle sert bir zemine düşerse ve herhangi bir hasar aldığından şüphe ediyorsanız cihazı kontrol edilmesi için bir servis merkezine götürün.
Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

 1. Sözleşmeden dönme,
 2. Satış bedelinden indirim isteme,
 3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Küçük Çocuklar

Cihazınızı ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın veya çocukların bunlarla oynamasına izin vermeyin.

Kendilerini veya diğer kişileri yaralayabilirler veya yanlışlıkla cihaza zarar verebilirler.

Cihazınız yaralanmalara neden olabilecek veya ayrılarak boğulma tehlikesine neden olabilecek SIM-kart ve OBD pimleri gibi keskin kenarlı küçük parçalar içerir.

Elektrostatik Deşarj (ESD)

Micro-SIM kartının metalik konektörlerine dokunmayın.

Radyo Frekans (RF)

Cihazınızda bir radyo vericisi ve bir alıcısı vardır. Cihazı açık olduğunda, RF enerjisi alır ve iletir. Cihazınızla iletişim kurduğunuzda, bağlantınızı yöneten sistem, cihazınızın ilettiği güç seviyesini kontrol eder.

RF maruz kalma kurallarına uygunluğun sağlanması için, cihaz gövdeden en az 0,5 cm uzakta kullanılmalıdır.

Bu talimatlara uyulmaması, RF'ye maruz kalmanın ilgili kılavuz sınırlarını aşmasına neden olabilir ve gerekenden daha fazla güç kullanabilir.

Özgül Soğurma Oranı (SAR)

Cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir. Yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içerir.

Kılavuzlar, Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. Kablosuz cihazlar için SAR sınırı 2 W / kg'dır ve vücutta test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 5 mm mesafeyle 1,520 W / kg * olmuştur.

SAR, cihazın en yüksek iletim gücünü kullanarak ve aynı anda birden fazla verici ile desteklendiğinde ölçülür. Çalışırken bu cihazın gerçek SAR değeri yukarıda belirtilenlerin oldukça altındadır. Bu, yalnızca ağla iletişim kurmak için gereken minimum gücü kullanmasını sağlamak için cihazın güç seviyesindeki otomatik değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

* Testler EN 50566, EN 62311 ve EN 62209-2'ye göre yapılır.

Hava Yastıkları

Aracınızı sürmeden önce cihazı güvenli bir yere yerleştirin.

Hava yastığı yüksek kuvvetle şiştiği ve ağır yaralanmalara neden olabileceği için cihazı hava yastığının üzerindeki alana veya hava yastığının şişme alanına koymayın. Eğer araç içi kablosuz donanımlar uygun bir şekilde monte edilmez ise ve hava yastığı şişerse ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Elektrik Güvenliği

Aksesuarlar

Yalnızca onaylı aksesuarları kullanın.

Uyumlu olmayan ürün veya aksesuarlar takmayın.

Bozuk paralar veya anahtarlıklar gibi metalik objelerle temas ettirmemeye veya bunların şarj noktası veya aksesuarlar üzerindeki herhangi bir elektrik kontağı ile temasa geçmemesine veya kısa devre oluşturmamasına özen gösterin.

Cihaza ıslak elle dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Araç Bağlantısı

Cihazı aracınıza kurarken lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

Arızalı ve Hasarlı Ürünler

Cihaz veya aksesuarlarını parçalarına ayırmaya çalışmayın.

Cihaz veya aksesuarları yalnızca yetkili personel tarafından onarılabilir veya servisi yapılabilir.

Cihaz veya aksesuarları suya girmişse, delinmişse veya yüksekten düşmüşse, bir yetkili servis merkezinde kontrol ettirmeden ve tüm sorunları gidermeden cihazınızı kullanmayın.

Pil Kullanımı ve Güvenliği

Bu cihazın pili kullanıcı tarafından çıkarılabilir türden değildir.

Pili çıkarmaya çalışmayın veya pile erişmek için cihazı sökmeye kalkmayın.

Cihazınızın uygun şekilde kullanılmaması sonucunda yangın, patlama veya diğer tehlikeler oluşabilir.

Eğer pilin zarar gördüğünü düşünüyorsanız, kullanmayın veya cihazı yeniden şarj etmeyin ve test edilmek üzere yetkili bir servise götürün.

Cihazı delmeyin veya çarpmayın ya da bir dış basınç veya kuvvete maruz kalmasına izin vermeyin.

Kurulum Adımları

 1. Cihazınızın paketini açınız ve kutusundan çıkarınız.
 2. KOPİLOT mobil uygulamasını Google Play veya App Store uygulama mağazalarınızdan indirerek kurunuz.
 3. Mobil Uygulama üzerinde tarif edilen cihaz eşleştirme adımlarını izleyiniz.
 4. Mobil uygulama ile aracınıza taktığınız cihazı eşleştirdikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Önemli Not

Kurulumu düzgün bir şekilde gerçekleştirebilmek için cihazınız ile birlikte verilen Turkcell SIM kartının Turkcell İletişim Merkezinde aktifleştirilerek hattın kullanıma açtırılmış olması gerekmektedir.

Önemli Bilgiler

 • Aracınızda OBDII bağlantı yuvasını bulunuz. Aracınızda OBDII bağlantısının yeri aracınızın marka ve modeline bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu konuda mobil uygulamada bulunan ‘OBD Portum Nerede’ bölümünden veya https://turkcell.li/KopilotTanitim linkinden yardım alabilirsiniz.
 • Aracınızın OBDII soketinin konum ve yerleşimine bağlı olarak, gerekli ise OBDII ara bağlantı kablosu kullanınız.
 • Cihazınızı aracınıza takınız ve sinyal göstergelerini kontrol ediniz.
 • Kapalı otopark, tünel, bodrum gibi kapalı yerlerde ve yüksek yapıların bulunduğu bölgelerde sağlıklı GPS ve GSM bağlantısı sağlanamayabilir. Bu nedenle cihazınızı eşleştirirken açık alanda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

OBDII Hakkında

 • OBDII (diyagnostik veya servis portu) uluslararası çevre normları gereği Amerika’da 1996 Avrupa’da 2000 yılından itibaren üretilen tüm araçlarda bulunan standart bir bağlantı soketidir.
 • OBDII arabirimi üzerinden yapılan veri transferi, her araç için standart olan ve araç üreticisine özgü olarak çeşitlenen farklı katmanlardan oluşmaktadır.
 • Otomotiv standartları gereği OBDII soketi aracın marka ve modeline bağlı olarak, aracın içinde ve sürücü koltuğunda oturan kişi tarafından ulaşılabilir bir mesafede bulunmaktadır.
 • Sürücü kapısı ve direksiyon kolonu arasındaki alanda, direksiyonun altındaki alanda, sürücü koltuğunun altında veya çevresinde, merkezi konsolun altında, kol dayama kolçağının içinde, torpido içinde veya altında bulunmaktadır. Bazı araçlarda estetik bütünlük sağlamak amacıyla herhangi bir alet gerektirmeden kolay açılabilen bir kapağın altında bulunmaktadır.

Cihazın Özellikleri

 • Üzerinde GPS ve GSM modülü, OBDII arabirimi, ivme sensörü ve gömülü pil bulunan cihazınız ile izleme, sürüş, konum ve araç verileri elde edilmektedir. Bu veriler kullanılarak gelişmiş akıllı cihaz fonksiyonları ve katma değerli servisler sağlanabilmektedir.
 • Araçtan alınan hız, motor, sürüş, yakıt, mesafe vb. bilgileri aracın marka ve modeline bağlı olarak farklılık ve değişkenlik göstermektedir.
 • Cihaz azami çeşitlilikteki araca kullanıcı tarafından kolaylıkla takılabilmesi amacıyla kompakt yapıda tasarlanmıştır.
 • Cihazınızın topladığı sensör verileri uçtan uca şifrelenerek korunmaktadır.
 • Cihazınız takılı bulunduğu araçtan çıkarıldığında uyarı bildirimi gönderebilmektedir.
 • Cihazınız sarsıntı, çekilme ve düşük voltaj uyarıları verebilmektedir.
 • Sağlanan uygulama ile hız, mesafe ve güvenli bölge gibi uyarı seçenekleri sunulmaktadır.
 • Cihazınız araçtan sadece okuma yapacak şekilde geliştirilmiş ve programlanmıştır. Güvenlik amacıyla cihazınız aracınıza herhangi bir mesaj/komut göndermemektedir.
 • Cihazınızda Wi-Fi özelliği bulunmaktadır. Cihaz ile birlikte verilen hatta uygun tarife bulunması durumunda otomatik olarak aktif olacaktır. Wi-Fi’ya bağlanmak için gerekli olan Wi-Fi ismi ve parolasına cihazın kutusunun üstündeki etiketten, cihazınızın üzerindeki etiketten ve uygulamadaki ayarlar menüsünden erişebilirsiniz. Tablet veya akıllı telefonunuzun Wi-Fi ayarlarını açarak cihazınıza kolayca bağlantı kurabilirsiniz.

Cihazın Çalışması

 • Cihazınız gelişmiş ve özelleştirilmiş OBDII arabirimi ile araç verilerini okuyabilmektedir.
 • Cihazınızın yazılımı gerektiğinde uzaktan güncellenebilme özelliğine sahiptir.
 • Cihazınızın içinde yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı 95mAh lityum-polimer pil bulunmaktadır.
 • Cihazınızın içindeki hassas GPS alıcısı sayesinde yüksek doğrulukta konum bilgisi sağlanabilmektedir. Ayrıca gömülü LNA ve SNR sayesinde GPS bilgisinin doğruluğu arttırılmıştır.
 • Cihazın frekans standardı GSM 900 / 1800MHz olarak verilmiştir. 3D G-Sensörü ve yardımcı algoritmalar sayesinde ivme değerleri ölçülmektedir ve konum bilgisi detayı arttırılmaktadır.
 • Ağ bağlantısının bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda sensör verileri bağlantı tekrar sağlandığında gönderilmek üzere depolanmaktadır.
 • Aracınızın marka ve modeline bağlı olarak OBDII bağlantısıyla şasi numarası, hız, mesafe, voltaj, motor verileri, yakıt bilgisi vb. alınabilmekte ve mobil uygulama üzerinde görselleştirilebilmektedir.

Güç Tüketimi

 • Cihazınız 9~36V DC akü voltajı aralığında çalışabilmektedir. (Binek araçların aküsü 12V’tur.)
 • Araç hareketleri ve sarsıntılar özelleştirilmiş 3D G-Sensörü ile sürekli olarak kontrol edilmektedir. Belirli bir süre herhangi bir hareket algılanmaması durumunda cihaz uyku durumuna geçmektedir ve akıllı güç yönetimi sağlanmaktadır.
 • Akü voltajı belirli bir eşik değerin altına düştüğünde cihaz derin uyku durumuna geçerek enerji tüketimini durdurmaktadır.

Uyku Modu

Aracınızın 3 dakikadan daha uzun süre tamamen hareketsiz kalmasının ardından cihaz uyku moduna geçmektedir. Uyku modundaki enerji tüketimi <5 mAh’e kadar düşürülmektedir. Herhangi bir hareket algılandığında cihaz tekrar uyanarak veri göndermeye devam etmektedir.

Mobil Uygulama Fonksiyonları

 • Gerçek Zamanlı Konum Görüntüleme
  • Cihazınızın takılı bulunduğu aracın konum bilgisi eşleştirilmiş uygulamalar üzerinden gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.
  • Uygulama ile eşleştirilen birden fazla sayıda araç için çoklu konum görüntüleme yapılabilmektedir.
   Bu araçların yolculuk ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgilendirmeler yapılır.
  • Aracın hareket halinde veya park halinde olduğunu gösterir.
 • Seyahat Günlüğü ve Detaylı Sürüş İstatistikleri
  Seyahat Günlüğü haritası üzerinde, kullanıcının tüm seyahat güzergahları numaralı bir şekilde gösterilir. Kullanıcı, harita üzerinde seyahat rotasının tüm detaylarını görebilir. Bu menü aracılığı ile kullanıcı, uygulamaya bağlı araç ya da araçlarının aşağıdaki bilgilerine ulaşabilecektir;
  • Geçmiş ya da günlük seyahat güzergahları
  • Sürüş skorları ve bileşenleri
   • Sert Fren
   • Ani Hızlanma
   • Hız Aşımı
   • Sert Dönüş
  • Seyahat mesafesi
  • Seyahat Süresi
  • Ortalama Hız
  • Yaklaşık Yakıt Tüketimi
 • Son Seyahat Detayları
  Son Seyahatiniz ile ilgili tüm detayları tek ekran ile rahatlıkla görebilirsiniz.
  • Başlangıç ve Bitiş noktası
  • Başlangıç ve Bitiş adres bilgileri
  • Tahmini yakıt tüketimini değerleri
  • Seyahat uzunluğu
  • Seyahat süresi
  • Seyahat puanı
 • Sürücü Davranışı ve Puanlama
  Seyahat Günlüğü bildirimleri ekranı üzerinde seçilen bir seyahatin skorları, aşağıdaki sürücü davranış parametrelerine göre detaylı olarak incelenebilmektedir.
  • Sert Fren Sayısı
  • Ani Hızlanma Sayısı
  • Hız Aşımı Sayısı
  • Sert Dönüş Sayısı
  • Mesafe
  • Seyahat Süresi
  • Ortalama Hız
 • Kullanım Detayları
  Bu menü aracılığı ile kullanıcı, uygulamaya bağlı araç ya da araçlarının HAFTALIK, AYLIK ve YILLIK bazda;
  • Tüketim
  • Mesafe
  • Süre
  • Sürücü Skoru
 • Güvenli Mod
  Bu mod aktifleştirildikten sonra aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde kullanıcıya bildirim gider ve Turkcell tarafından yapılacak alarm araması gerçekleştirilir.
  • Sarsıntıya maruz kaldığında
  • Motor çalıştırıldığında
  • Araç hareket ettiğinde
 • Vale ve Ebeveyn Modları
  • Vale Modu
   Vale Modu aktifleştirilerek, Ayarlar menüsünde belirlenen HIZ LİMİTİ ve UZAKLIK MESAFESİ etkin hale getirilmiş olur. Yine bu ekran üzerinden kapatılarak bu mod devre dışı bırakılır.
  • Ebeveyn Modu
   Ebeveyn Modu aktifleştirilerek, Ayarlar menüsünde belirlenen HIZ LİMİTİ ve GÜVENLİ BÖLGE etkin hale getirilmiş olur. Yine bu ekran üzerinden kapatılarak bu mod devre dışı bırakılır.
 • Bildirimler
  • Cihazınız, belirli bir ivme değerinin üzerinde hareket algılandığında ve olası kaza durumunda bildirim sağlamaktadır.
  • Kaza yaptığınızda daha önceden uygulama içinde belirlediğiniz yakınınıza bilgilendirme yapar.
  • Aracınızın her türlü takibini sağlar, aracın çalınması veya çekilmesi gibi beklenmedik durumlarla ilgili sizi bilgilendirir.
  • Motor aşırı ısındığında, akü şarjı azaldığında anında bildirim verir.
  • Araç sağlığı ile ilgili bildirimler verir. (Arıza Bildirimi vb.)
  • Seçilen bölgenin dışına çıkılması ve hız sınırının aşılmasında bilgilendirme verilir.
  • Cihaz araçtan çıkartıldığında bildirim üreterek bilgi alınması sağlanmaktadır.
 • Size Özel
  Araç ve sürücünün faydasına yönelik kampanya ve fırsatlar sunar. Kullanıcılara sunulacak yeni faydalar eklendiğinde bu bölümden takip edebilirsiniz.
 • Keyfinize Göre
  Bu menü ile Turkcell’in diğer keyifli uygulamalarına geçiş yapabilir;
  FIZY ile müzik dinleyebilecek, BİP ile mesajlaşabilecek, DERGİLİK ile en sevdiğiniz popüler dergileri ve gazeteleri okuyabileceksiniz. HESABIM ile fatura kontrollerinizi yaparken, TV+ ayrıcalığı ile en sevdiğiniz filmleri izleyebileceksiniz.

Sorun Giderme Adımları

 • Kopilot servisi müşterisi uygulama veya cihaz ile ilgili bir sorun ile karşılaştığında Turkcell Çağrı Merkezi (532) aramalıdır ve şikayetini belirterek konu ile ilgili çağrı açılmasını sağlamalıdır.
 • Turkcell Çağrı Merkezi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra konuyu ilgili kişilere, yerlere iletimini sağlayacaktır.

Teknik Özellikler

Teknik Özellik Değer (Birim)
Bağlantı EDGE/GPRS/GSM 900/1800/1900 MHz
WCDMA: Band 1/8
LTE: FDD Band 1/3/7/8/20
Veri Hızı LTE-FDD: DL/UL 100/50Mbps (Kategori3)
DC-HSPA+: DL/UL 42/5.76Mbps
Kablosuz İnternet 802.11b/g/n 2.4G ; 5 eşzamanlı kullanıcı
GPS <-159dBm, A-GPS Destekli
Boyutlar (UxGxY) 75mm x 52mm x 26mm
Fiziksel Arayüz OBDII, 3FF SIM soketi
Entegre Sensörler 3 Eksenli G sensörü/ 3 eksenli Gyro
Güç Kaynağı 9V ~ 16V DC
Anlık Tüketim Derin Uyku Modu <1.8mA@12V
Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ +70°C
Saklama Sıcaklığı -40°C ~ +85°C
OBDII Protokolleri ISO 15765-4 (CAN)
ISO 14230-4 (Anahtar Kelime Protokolü 2000)
ISO 9141-2 (Asya, Avrupa, Chrysler araçları)
SAE J1850 VPW (GM araçlar)
SAE J1850 PWM (Ford araçları)
Güncelleme FOTA (Firmware Over the Air)

RoHS Uyumluluk Beyanı

Çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek ve yaşadığımız dünyaya karşı daha sorumlu davranmak amacıyla bu belge, ZTE CORPORATION tarafından üretilen Turkcell VM6200s ürününün aşağıda belirtilen maddeler açısından 2011/65/EU sayılı Avrupa Parlamentosu Direktifi- RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) ile uyumlu olduğuna dair resmi bir beyan işlevi görecektir

 1. Kurşun (Pb)
 2. Cıva (Hg)
 3. Kadmiyum (Cd)
 4. Altı Değerlikli Krom (Cr (VI))
 5. Polibromlu bifeniller (PBB’ler)
 6. Polibromlu difenil eterler (PBDE’ler)

CE Uyarısı

Pil Uyarısı

Eğer yanlış türden pil takılırsa patlama riski oluşur. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak imha edin.

Uygun Kullanım

Bu kılavuzda anlatıldığı üzere, cihazınız yalnızca doğru lokasyonda kullanılabilir.

Eski Cihazınızın Atılması

 1. Bir ürüne bu üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolünün yapıştırılmış olması ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönetmeliği kapsamına girdiği anlamına gelir
 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, devletin veya yerel yönetimlerin belirlediği toplama tesisleri aracılığıyla belediye atık yığınından ayrı olarak bertaraf edilmelidir.
 3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarını engellemeye yardımcı olacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler

ve , ZTE Ltd.’nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logo, Wi-Fi Alliance’ın ticari markalarıdır. Bahsi geçen diğer ticari markalar, ürünler, hizmet ve firma isimleri onların ilgili mülk sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Bildirim
Burada açıklanan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri, kurulu yazılımlara, yerel ağ kapasitelerine ve ayarlarına dayalıdır ve bu nedenle yerel ağ operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemeyebilir veya sınırlandırılabilir. Bu nedenle burada bahsi geçen tanımlar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tamamen aynı olmayabilir. ZTE, bu kılavuzda yer alan herhangi bir bilgi veya teknik özellikleri önceden haber vermeksizin ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

SORUMLULUK REDDİ
BU KILAVUZDA YER ALAN TÜM İÇERİK “OLDUĞU ŞEKİLDE” SAĞLANMAKTADIR. GEÇERLİ KANUNLARCA ŞART KOŞULMADIĞI MÜDDETÇE, ZIMNİ TİCARİ GARANTİ VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KOŞULU İLE NE SARAHATEN NE DE İMA YOLUYLA BU KILAVUZUN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİRLİĞİ HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ZTE HİÇBİR ŞEKİLDE BU TİP KAYIPLARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR VEYA ÖNGÖRÜLMEZ OLUŞUNDAN BAĞIMSIZ OLARAK HİÇBİR HUSUSİ, ARIZİ, İNDİREKT VEYA DOLAYLI HASARLAR VEYA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET, TASARRUF VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. HUAWEI’NİN BU KILAVUZDA TARİF EDİLEN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN DOĞAN AZAMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BU SINIRLAMA, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN BU TİP BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR) BU ÜRÜNÜN SATIN ALINMASI İÇİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN ÖDENEN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
Müşteriler, yürürlükte olan tüm ihracat veya ithalat kanunlarına ve düzenlemelerine uyacak ve bu kılavuzda bahsedilen ürünün, içindeki yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere ihracat, yeniden ihraç veya ithalat yapmak için gerekli tüm devlet izinlerini ve ruhsatlarını almakla yükümlü olacaktır.

EU Uyumluluk Beyanı

İşbu belgede radyo ekipmanı tipindeki ZTE VM6200s cihazının 2014/53/EU Direktifine uygunluğu beyan edilir.
EU uygunluk beyanına ilişkin tam metne aşağıdaki Internet adresinden ulaşılabilir: http://certification.ztedevice.com

İletişim Bilgileri

Üretici Firma Genel Merkez ve Üretim Yeri İletişim Bilgileri
ZTE CORPORATION
No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzen, P.R.China
Posta Kodu: 518057
Web sitesi: http://www.zte.com.cn
Tel: +86 -755 - 2677 9999
Fax: +86 -755 – 26771999

İthalatçı Firma İletişim Bilgileri
ZTE İstanbul Telekomünikasyon
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Yeşil Vadi Sok. No:8 Kat:4
Öneren İş Merkezi Ataşehir / İstanbul
Tel: +90-216 4071001 / +90-216 4697264
Fax: +90-216 4071006